WAT IS EEN RELEASE?

Releases van modellen en rechthebbenden zorgen ervoor dat personen en eigenaren van eigendommen die in het beeld of de video te zien zijn, toestemming hebben gegeven dat het beeld/de video voor commerciële doeleinden wordt gebruikt. U vindt de releasestatus vermeld in de beelddetails.

Heb ik een release nodig?

Hoe bent u van plan het beeld of de video te gebruiken?

Om verslag te doen van een nieuwswaardige gebeurtenis of ter illustratie van een onderwerp van algemeen openbaar belang

Om te helpen een product te verkopen, geld in te zamelen of om een bedrijf, goederen of diensten te promoten

Dit is Redactioneel gebruik

Dit is Commercieel gebruik

Bevat het beeld identificeerbare personen, gebouwen, producten, logo's of kunst?

U kunt uw gang gaan!

NEE

JA

We kunnen u waarschijnlijk helpen! Neem contact met ons op als u hulp nodig hebt.

Bekijk de pagina met licentiegegevens voor meer informatie over licentiëren, zoals het onderscheid tussen royalty free en rights managed.